ஹைட்ரோகார்பன்

ஹைட்ரோ கார்பன் எடுக்க ஏலம்! விவசாயிகள் ஆர்ப்பாட்டம்!

Udhaya Baskar
தமிழ்நாட்டில் ஹைட்ரோகார்பன் எடுக்க மத்திய அரசு ஏலம் எடுத்துள்ளதாக கூறி தமிழக விவசாயிகள் மக்கள் கட்சியினர் திட்டக்குடில் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர்....