வேளாண் நிதிநிலை அறிக்கை

2021-22 வேளாண் நிழல் நிதிநிலை அறிக்கை – பாமக

Udhaya Baskar
2021-22 ஆண்டிற்கான வேளாண் நிழல் நிதிநிலை அறிக்கையை பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் நிறுவனர் ராமதாஸ் வெளியிட்டார். பாமக வெளிட்டுள்ள வேளாண்...