விவசாயம்

பட்டணத்து பணம் வேணாம்! பட்டிக்காட்டு கூழ் போதும் ! மடிக்கணியை வீசிவிட்டு மண்வெட்டியை எடுத்த பட்டதாரி !

Udhaya Baskar
படித்த படிப்புக்கு உரிய சம்பளம் கிடைக்கவில்லை என ஆதங்கப்பட்ட பட்டதாரி ஒருவர் தற்போது விவசாயம் மேற்கொண்டு மனநிறைவுடன் வாழ்ந்து வருகிறார்....