விப்ரோ

தமிழகத்தில் ஆசிரியர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்க பல்கலைக் கழகம்

Udhaya Baskar
தமிழ்நாட்டில் ஆசிரியர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்க பல்கலைக்கழகம் தொடங்கப்படும் என முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவித்திருக்கிறார். கர்நாடகாவில் அசிம் பிரேம்ஜி பல்கலைக்கழகம் ஆசிரியர்களுக்கு...