விதிமுறை

அரசு ஊழியர்கள் வெள்ளிக்கிழமைகளில் கதர் ஆடை அணிய வேண்டும்

Admin
அரசு ஊழியர்கள் கதர் ஆடை அணிய வேண்டும் என்று மகராஷ்டிர அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது. மகராஷ்டிராவில் அரசு ஊழியர்களுக்கான புதிய ஆடை...