விடுப்பட்டதால்

வாக்காளர் பட்டியலில் தலைமை தேர்தல் அதிகாரி பெயர் விடுபட்டதால் பரபரப்பு

Admin
கேரளாவில் மாநில தலைமை தேர்தல் அதிகாரியின் பெயரே வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து விடுபட்டு இருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கேரள உள்ளாட்சி...