வாய்ப்பு?

சிவில் சர்வீஸ் தேர்வை தவறவிட்ட மாணவர்களுக்கு மற்றொரு வாய்ப்பு?

Admin
கொரோனா காரணத்தால் சிவில் சர்வீஸ் தேர்வை தவறவிட்ட மாணவர்களுக்கு மற்றொரு வாய்ப்பு வழங்குவது குறித்து மத்திய அரசு பரிசீலனை செய்து...