வரைவு வாக்காளர் பட்டியல்

நவம்பர் முதல் தேதி வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் வெளியீடு

Udhaya Baskar
தமிழகத்தில் திருத்தம் மேற்கொள்வதற்கு வசதியாக நவம்பர் 1ம் தேதி வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் வெளியிடப்படும் என தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி...