வனத்தில்

வனத்தில் யானை-யை ரசித்துப் பார்த்த புலி

Admin
ட்விட்டரில் கூர்க் வனப்பகுதியில் யானை ஒன்று வாலாட்டிக் கொண்டிருந்ததை, அதன் பின்னால் புதரில் இருந்தமறைந்திருந்த புலி ரசித்து பார்த்த வீடியோ...