ராமஸ்வரம்

எல்லைத்தாண்டி மீன் பிடித்த ராமேஸ்வரம் மீனவர்கள் கைது

Admin
எல்லை தானடி மீன் பிடித்ததாக ராமேஸ்வரம் மீனவர்கள் 28 பேர் இலங்கை கடற்படையினரால் கைது செயய்ப்பட்டனர். ராமேஸ்வரத்தில் இருந்து 400...