ராஜூ

கமல்ஹாசனுக்கு அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜூ சவால்

Admin
திரைப்படங்களில் நடிக்க வாங்கிய ஊதியத்திற்கு எவ்வளவு வருமான வரி கட்டினார்? என்பது குறித்து வெள்ளை அளிக்கை வெளியிட தயாரா? என...