மூலமும்

இனி வாட்ஸ்அப் மூலமும் பணம் அனுப்பலாம்..

Admin
வாட்ஸ்அப் மூலம் பணம் அனுப்பும் புதிய பேமண்ட் சேவையை வாட்ஸ்அப் துவங்கியுள்ளது. இதுகுறித்து இந்தியாவின் வாட்ஸ்அப் தலைவர் அபிஜித் போஸ்...