முன்களப் பணியாளர்கள்

கொரோனா முன்களப் பணியாளர்களை கவுரவப்படுத்தும் விழா!

Udhaya Baskar
கொரோனா தடுப்பு முன் களப்பணியாளர்கள் மற்றும் சென்னை மாநகராட்சி தூய்மை பணியாளர்களின் சேவையை கெளரவபடுத்தும் விழா சென்னையில் நடைபெற்றது. மாத்தூர்...