ஜூபைதா நகர்

தெருவில் மின்விளக்கு வேண்டும் ! இருளை போக்க வேண்டும் !

Udhaya Baskar
காரைக்கால் ஜூபைதா நகரில் இரவில் இருள் காரணமாக அச்சத்துடன் நடக்க வேண்டிய இருப்பதால் தெருவில் மின்விளக்குகள் அமைத்து தரவேண்டும் என...