ஜி கே மணி

பாமக சார்பில் சமூகநீதி வாரம்- G.K மணி

Udhaya Baskar
பா.ம.க சார்பில் செப்டம்பர் 13ம் தேதி முதல் 19ம் தேதி வரை சமூகநீதி வாரமாக கடைப்பிடிக்கப்படும் என்று பா.ம.க. தலைவர்...