ஜம்மு-காஷ்மீர்

ஜம்மு-காஷ்மீர் மாநிலத்தின் புதிய துணை நிலை ஆளுநர் மனோஜ் சின்ஹா

Udhaya Baskar
முன்னாள் மத்திய அமைச்சரும் பாஜக பிரமுகருமான மனோஜ் சின்ஹா ஜம்மு-காஷ்மீரின் துணைநிலை ஆளுநராக நியமித்துள்ளார் குடியரசுத் தலைவர். உத்தரபிரதேசம் காசிபூர்...