செமஸ்டர் தேர்வு

இறுதி ஆண்டு செமஸ்டர் தேர்வு – அண்ணா பல்கலை. அறிவிப்பு

Udhaya Baskar
யுஜிசி வழிகாட்டுதல்படி தமிழகத்தில் இறுதி ஆண்டு செமஸ்டர் தேர்வுகள் நடைபெறும் என அண்ணா பல்கலைக் கழகம் அறிவித்துள்ளது. தேர்வு நடைபெறும்...