சூரப்பா

அண்ணா பல்கலை. துணைவேந்தர் ஆர்.வேல்ராஜ்

Udhaya Baskar
சென்னையில் செயல்பட்டு வரும் அண்ணா பல்கலைக்கழகத்திற்கு புதிய துணை வேந்தராக ஆர். வேல்ராஜ் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். ஏற்கனவே துணைவேந்தராக இருந்த கர்நாடகாவை...