சுமங்கலி

வரலட்சுமி விரதம் வழிபடும் முறைகள்

Udhaya Baskar
மகாலட்சுமி தெய்வமே நேரில் வந்து தன்னுடைய பக்தர்களுக்கு உபதேசம் விரதமுறைதான் ‘வரலட்சுமி விரதம்’ ஆகும். வரலட்சுமி விரதம் சுமங்கலி பெண்கள்...