சி

தகவல் தொடர்பு செயற்கைக்கோள் விரைவில் பயன்பாட்டிற்கு வரும் – இஸ்ரோ

Admin
டிசம்பர் 17 ஆம் தேதி விண்ணில் ஏவப்பட்ட பிஎஸ்எல்வி சி 50 ராக்கெடில் செலுத்தப்பட்ட தகவல்தொடர்பு செயற்கைக்கோள், ஜனவரி மாதம்...