சாகுபடிக்கு

கரும்பு விவசாயிகளுக்கு மகிழ்சியான செய்தி

Admin
நாட்டிலேயே முதல்முறையாக கரும்புக்கு மானியம் வழங்கும் திட்டம் புதுவையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. புதுவையில் விவசாயிகளுக்கு நெல் பயிர் சாகுபடிக்கு பின் மானியமாக...