சவரன்

தங்கம் விலை மேலும் சரிந்தது

Udhaya Baskar
சென்னை – ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு 480 ரூபாய் குறைந்து விற்பனை ஆகிறது. கடந்த ஒரு வாரமாகவே தங்கத்தின்...

தங்கம் விலை 23-07-21 காலை நிலவரம்

Udhaya Baskar
சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.128 உயர்ந்து ரூ. 36,048-க்கு விற்பனை ஆகிறது. ஒரு கிராம் ஆபரணத் தங்கம்...

தங்கம் விலை ரூ.176 குறைந்தது

Udhaya Baskar
சென்னையில் 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு 176 ரூபாய் குறைந்து 39184 ரூபாய்க்கு விற்பனை ஒரு கிராம்...

தங்கம் விலை ரூ.200 உயர்வு

Udhaya Baskar
சென்னையில் 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு 200 ரூபாய் உயர்ந்து 39,776 ரூபாய்க்கு விற்பனை ஒரு கிராம்...

தங்கம் விலை ரூ.320 குறைந்தது

Udhaya Baskar
சென்னையில் 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு 320 ரூபாய் குறைந்து 39,176 ரூபாய்க்கு விற்பனை ஒரு கிராம்...

தங்கம் விலை ரூ.248 குறைந்தது

Udhaya Baskar
சென்னையில் 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு 248 ரூபாய் குறைந்து 41,248 ரூபாய்க்கு விற்பனை ஒரு கிராம்...

தங்கம் விலை ரூ.896 உயர்வு

Udhaya Baskar
சென்னையில் 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு 896 ரூபாய் உயர்ந்து 41,496 ரூபாய்க்கு விற்பனை ஒரு கிராம்...

தங்கம் விலை ரூ.200 குறைந்தது

Udhaya Baskar
சென்னையில் 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு 200 ரூபாய் குறைந்து 40,600 ரூபாய்க்கு விற்பனை ஒரு கிராம்...

அதிரடியாக குறைந்தது தங்கம் விலை !

Udhaya Baskar
சென்னையில் 22 கேரட் ஆபரண தங்கம் சவரனுக்கு 1,832 ரூபாய் குறைந்து ரூ.40,104க்கு விற்பனை. கிராமுக்கு 229 ரூபாய் குறைந்து...

தங்கம் விலை ரூ.288 குறைந்தது

Udhaya Baskar
சென்னையில் 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு 288 ரூபாய் குறைந்து 43,040 ரூபாய்க்கு விற்பனை ஒரு கிராம்...