சலிமா மஜாரி

தாலிபன்களை மிரட்டும் துப்பாக்கி ஏந்திய பெண் கவர்னர்

Udhaya Baskar
மற்றவர்களை போல நான் அலுவலகத்தில் மட்டும் இருக்க மாட்டேன். மக்களுக்காக துப்பாக்கியுடன் போரிடுவேன் என ஆப்கன் பெண் கவர்னர் சலீமா...