சத்குரு

களரிபயட்டை தேசிய விளையாட்டாக அறிவித்ததற்கு சத்குரு வாழ்த்து

Admin
கேலோ இந்தியா திட்டத்தில், கட்கா, களரிப்பயிற்று, தங்-டா, மல்லர் கம்பம் ஆகிய நான்கு விளையாட்டுகள் தேசிய விளையாட்டு போட்டிகளில் புதிதாக...