சதுரங்கப் போட்டி

ஆன்லைன் சதுரங்கப் போட்டி – சீனச் சிறுவனை தோற்கடித்த சென்னைச் சிறுவன்

Udhaya Baskar
ஆன்லைன் செஸ் போட்டியில் சீனச் சிறுவனை சென்னை சிறுவன் தோற்கடித்தது மூலம் சர்வதேச செஸ் கூட்டமைப்பு ஆன்லைன் செஸ் போட்டிக்கு...