சட்னி

ஆந்திரா சமையல் 1 – பிரண்ட துவையல் (நல்லேரு ஊர்ப்பிண்டி)

Udhaya Baskar
பிரண்டை         – 1 கட்டு புளி               – சிறிய நெல்லிக்காய் அளவு காய்ந்த மிளகாய்   – 7 பூண்டு            –...