சட்டமன்ற உறுப்பினர்

மழலையர் ஆரோக்கியத்திற்கு அங்கன்வாடி மையம்! விஜயதாரணிக்கு பாராட்டு!

Udhaya Baskar
கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் மழலையர்களின் ஆரோக்கியத்தைப் பேணும் வகையில் அங்கன்வாடி மையத்தை திறந்து வைத்த சட்டமன்ற உறுப்பினர் விஜயதாரணிக்கு பொதுமக்கள் பாராட்டு...