சட்டத்திற்கு

பாலியல் குற்றவாளிகளுக்கு ஆண்மை நீக்கம் செய்யும் சட்டத்திற்கு அதிபர் ஒப்புதல்

Admin
பாலியல் வன்கொடுமை குற்றங்களில் ஈடுபடும் நபர்களுக்கு ஆண்மை நீக்கம் செய்யும் தண்டனை விதிக்கும் சட்டத்துக்கு பாகிஸ்தான் அதிபர் ஆரிப் ஆல்வி...