சங்கம்

தைப்பூச விடுமுறை அறிவித்த முதல்வருக்கு வர்த்தகர் சங்கம் பாராட்டு

Admin
தைப்பூச விடுமுறை அறிவித்த முதல்வருக்கு வர்த்தர் சங்கம் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளது. தைப்பூச திருவிழாவுக்கு அரசு விடுமுறை அளிக்க வேண்டுமென வரத்தக...