கொரோனாவால்

கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு 8 மாதம் வரை அந்த எதிர்ப்பு சக்தி இருக்கும்

Admin
கொரோனா வைரஸ் க்கு எதிரான எதிர்ப்பு சக்தி 8 மாதங்கள் வரை கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவரின் உடலில் இருக்கும் என்று ஆய்வில்...