குற்றப்பத்திரிகை

குற்றப்பத்திரிகை என்றால் என்ன?

Udhaya Baskar
குற்றப்பத்திரிகை என்றால் என்ன? எஃப்ஐஆரிலிருந்து இது எவ்வாறு வேறுபடுகிறது?குற்றப்பத்திரிகையை ரத்து செய்ய முடியுமா? எஸ்,முருகேசன் குற்றவியல் நடைமுறைச் சட்டம், 1973 ன்...