காய்ச்சல்

பறவை காய்ச்சல் எதிரொலி: முட்டை விலை குறைவு

Admin
பறவைக் காய்ச்சல் பாதிப்பால் மூட்டை விலையும், கறிக்கோழி விலையும் குறைக்கப்பட்டுள்ளது. பறவை காய்ச்சல் காரணமாக மக்களிடையே முட்டை வாங்குவதும் குறைந்துள்ளது,...